Fotonaponska instalacija – Struja iz sunca

Sa fotonaponskom instalacijom pretvorite sunčevu svetlost u električnu energiju. To se temelji na takozvanom foto efektu, koji je otkriven još u 19. veku, ali se mogao fizički objasniti i koristiti u skladu sa tim tokom 20. veka. Prvo područje primene je bio let u svemir. Danas se ova tehnika nalazi na mnogim krovovima i pruža vlasnicima struju iz besplatne solarne energije.

Kako radi fotonapon?

Fotonaponski sitem sastoji se od više modula koji se sastoje od solarnih ćelija. U toj najmanjoj jedinici sunčeva svetlost se pretvara u električnu energiju pomoću fotoelektričnog efekta. Svetlost uzrokuje otpuštanje određenih nosača naboja. Kretanjem samo tih čestica stvara se električna energija. Preduslov za to je poluprovodnički materijal silicijum.
Razlikuju se dve vrste solarnih ćelija: monokristalne i polikristalne ćelije. Zbog različitih načina proizvodnje razlikuju se po svojim svojstvima proizvoda. Koje ćete solarne ćelije izabrati zavisi od brojnih uslova i potrebno ih je dobro razmotriti unapred. Uz efikasnost i željene performanse mesto ugradnje takođe je presudno. U svakom slučaju, Vitovolt 300 moduli nude različite mogućnosti ugradnje i područja primene. Na primer, pogodni su za porodične kuće, kao i za poslovne zgrade.

Kratak pregled izgradnje solarnog sitema sa fotonaponom

Osim solarnih ćelija, fotonaponski sitemi sastoje se od pretvarača, kabela i pre svega potrošača struje. To nisu samo električni uređaji, već skladištenje električne energije kao i priključak na javnu električnu mrežu. Inverter je neophodan jer se u solarnim ćelijama stvara jednosmerna struja, koja se ne koristi u domaćinstvu, te se ona mora pretvoriti u naizmeničnu struju.

Profitirajte od prednosti Viessmann fotonaponskog sistema

Sa sve većom upotrebom sistema obnovljivih izvora energije, spremnost potrošača i krajnjih korisnika da sami proizvode električnu energiju raste. Efikasni fotonaponski sistem danas nudi mogućnost da besplatnu solarnu energiju iskoristite profitabilno. Ugradnjom fotonaponskih modula korisnik signalizira svoje odgovorno ponašanje prema okolini i daje aktivni doprinos zaštiti klime izbegavajući emisije CO₂.

Uz stalno rastuće troškove energije, fotonaponski sistem pomaže da uštedite novac i, osim toga, smanjuje zavisnost od dobavljača energije. Električna energija koja se proizvodi može se koristiti za sopstvenu potrošnju ili se predati u javnu mrežu. Investicija se isplati posle samo nekoliko godina. U svakom slučaju, to povećava I vrednost same nekretnine.

Viessmannova fotonaponska tehnologija nudi vam savršeno usklađene komponente koje se sastoje od fotonaponskih modula, pretvarača i montažnog pribora, kao i sistema za skladištenje električne energije i toplotnih pumpi kako bi se povećala upotreba sopstvene električne energije.

Visoki standard fotonaponskih modula osigurava ekonomičnost i dugovečnost. Sveobuhvatne usluge u rasponu od projektovanja i razrade projekta do isporuke i servisa od strane kompetentnih Viessmann stručnih partnera čime se upotpunjuje ponuda fotonaponskih sistema.

Efikasnija sopstvena potrošnja solarne električne energije

Vlasnici fotonaponskih sistema trenutno imaju dve mogućnosti korišćenja električne energije koju proizvode: električna energija može se u potpunosti predati u mrežu ili se delimično ili u potpunosti koristiti za sopstvene potrebe. Budući da je sopstvena proizvodnja solarne električne energije jeftinija od električne energije iz mreže, sopstvena potrošnja nudi finansijske koristi. Optimalan koncept sistema u kombinaciji sa savršeno usklađenim komponentama osigurava visoku sopstvenu potrošnju.

Fotonaponski sistem

  1. Fotonaponska instalacija
  2. Fotonaponski ispravljač
  3. Fotonaponsko brojilo
  4. Potrošač
  5. Merno brojilo toplotne pumpe
  6. Toplotna pumpa s Vitotronic 200 (Tip WO1C)
  7. Brojač preuzete i predate energije
  8. Javna električna mreža
Ova šema već prikazuje kombinaciju fotonaponskog sistema s Viessmann toplotnom pumpom. Kako tačno to radi i koje koristi imate, pokazaćemo vam u sledećem delu.

Kompletno rešenje: Kombinujte fotonaponski sistem sa toplotnom pumpom

Najefikasniji način proizvodnje toplote sa električnom energijom je toplotna pumpa. Pri tome se do četiri kilovat sata toplote stvara od jednog kilovat sata električne energije korišćenjem besplatne toplote iz okoline. Ako se energetska potreba za grejanjem prostora i grejanjem PTV-a pokriva uz pomoć toplotne pumpe, ne samo da se može znatno povećati stopa sopstvene potrošnje struje iz solarnog sistema, već će i ekonomičnija solarna električna energija omogućiti jeftino snabdevanje toplotom. Svako ko želi da kombinuje fotonaponski sistem sa toplotnom pumpom trebao bi da se odluči za toplotnu pumpu koja optimizuje sopstvenu potrošnju i može prilagoditi svoj rad proizvodnji struje iz fotonaponskog sistema. Za ovu primenu Viessmann je razvio odgovarajuće usklađen sistem, fotonaponskog sistema i toplotne pumpe.

Fotonapon

Električna energija od sunca - ugradnjom Viessmann fotonaponskog sistema svako može da postane proizvođač sopstvene električne energije. Pretvaranje besplatne solarne energije u električnu energiju finansijski je privlačno za samostalnu potrošnju i, u kombinaciji sa skladištenjem električne energije, čak rezultira nezavisnošću od javne električne mreže.